1.1.1 Dehydrering Listen


Dehydrering er de tilfellene hvor væsketap er større enn væskeinntak. Dehydrering kan vi se ved blødning, brannskader, langvarig oppkast, diaré, ekstrem svette og ikke minst misbruk av diuretika (urinproduserende medikamenter). Dehydrering kan også komme av endokrine forstyrrelser, for eksempel diabetes. Ved dehydrering tapes væske fra plasma. Ettersom væsketrykket da synker i plasma, blir dette kompensert med at væske fra interstitiet (der trykket er noe høyere) trekkes inn i plasma og at væske deretter trekkes fra cellene og ut til interstitiet av samme årsak. Resultatet blir at cellene krymper med påfølgende fare for endrede eller opphør av funksjoner i cellene.

 

4_dehydrering_norsk