1.1.2 Hypotonisk hydrering Listen

Hypotonisk hydrering er et begrep som beskriver en tilstand som kan oppstå dersom en person inntar store mengder vann. Hypotonisk viser til at konsentrasjonen av salter er lavere (hypo) enn fysiologisk saltvann (isotont). Hypotonisk hydrering vil kunne oppstå ved ekstremt stort vanninntak eller ved nyreskader. Da synker konsentrasjonen av de ulike stoffene (salter, proteiner etc.) i plasma og kroppen for øvrig. Konsekvensen blir at det ekstracellulære rom øker i volum, og saltkonsentrasjonene og saltkonsentrasjonene i kroppen synker. Når natriumkonsentrasjonen synker i det ekstracellulære rom, betyr det at væske vil gå inn i cellene der det fins høyere konsentrasjon av salter, og cellene svulmer. Dette er særlig skadelig i nervecellene.

 
5_hypotoniskhydrering_norsk