2.0 Nyrenes anatomi & fysiologi Listen

Nyrene er et ekskresjonsorgan. Det vil si at det er et organ som står for utskillelse av ulike komponenter fra kroppen. I hovedsak er det snakk om utskillelse av vannoverskudd, saltoverskudd og avfallstoffer, normalt sett nitrogenavfall (som følge av kroppens nedbrytning av aminosyrer). Disse ekskresjonsproduktene filtreres fra blodet som urin. Hver dag filtreres ca 200 liter blod gjennom nyrene. Bare en liten del ender opp som urin. Nyrene er også et hormonproduserende organ og sekrerer renin (som indirekte regulerer blodtrykk) og erytropoietin (som regulerer produksjonen av røde blodceller i beinmargen). I tillegg omformer nyrene vitamin D til vitamin D3 – den virksomme formen av vitaminet, som øker kalsiumopptaket i kroppen (se endokrinologi).

 

Læringsutbytte
Etter å ha studert kapittelet om nyrene, skal du kunne:

  • beskrive nyrenes hovedfunksjoner
  • gjøre rede for nyrenes beliggenhet og oppbygning
  • gjøre rede for nefronets oppbygning og blodforsyning
  • gjøre rede for glomerulus og det jukstaglomerulære apparats oppbygning
  • gjøre rede for glomerulær filtrasjon og glomerulær filtrasjonsrate (GFR) og reguleringen av denne
  • gjøre rede for nefronets tubulære reabsorpsjon og sekresjon, samt hormonell regulering av reabsorpsjon
  • gjøre rede for hvordan nyrene produserer både tynn og konsentrert urin
  • gjøre rede for ureter, blæren og uretra sin beliggenhet og oppbygning
  • beskrive reguleringen av blærens tømming

 

6_nyrenesplassering_norsk