2.1.1 Nefronet Listen

Den minste strukturelle og funksjonelle enheten i nyrene er nefronet, og hver nyre inneholder ca. 1 million slike nefroner.

Nefronet er et rør- eller kanalsystem (tubulus) som ligger separat fra blodårene. Når blodet filtreres i nyrene, overføres væsken i blodet over i dette rørsystemet. Væsken som ankommer nefronet kalles preurin – urinens forstadium. Preurinen ledes gjennom nefronet og på denne veien blir sammensetningen endret slik at den endelige urinen som ankommer blæren inneholder vann, salter og avfallstoffer i tråd med homøostasen.

Hvert nefron er inndelt i avsnitt:

  • glomerulus
  • proksimal tubulus
  • henles sløyfe
  • distal tubulus

Glomerulus er den første delen av nefronet, der væsken fra kapillærnettverkets blod overføres til nefronet. Glomerulus er slik et samlenavn for dette kapillærnettverket og nefronets kapsel som ligger over kapillærene, Bowmans kapsel. Glomerulus ligger alltid i nyrens cortex. Væsken som presses ut av kapillærene og over i Bowmans kapsel, preurinen, ankommer deretter proksimal tubulus. Deretter ledes preurinen ned i Henles sløyfe som leder ned i nyrens medulla. Henles sløyfe inndeles histologisk i to avdelinger, den nedadgående del og den oppadgående del. Preurinen som har passert oppadgående del av Henles sløyfe ledes over i distal tubulus i nefronet. Samtlige nefroner kopler seg endelig på det vi kaller samlerør. Det skjer ved de distale tubuli. Samlerørene ligger slik at de leder preurinen som ankommer fra distale tubuli ned mot nyrepapillene gjennom nyrens medulla. Et samlerør vil samle preurin fra mange nefroner. Fra nyrepapillene ledes urinen til nyrebekkenet og derfra via ureter til blæren.

Vi har, histologisk sett, to typer nefroner. Det er cortikale nefroner og det vi kaller for jukstamedullære nefroner. 85% av nefronene er cortikale og har det særtrekk at de ligger stort sett i cortex og bare en liten del av Henles sløyfe stikker ned i medulla. De jukstamedullære nefronene (15% av nefronene) har lange Henles sløyfer som stikker dypt ned i medulla. Det er de dyptgående, ned i medulla, som gjør nyrene i stand til å lage konsentrert urin, det vil si urin bestående av relativt lite vann og mye salter og avfallstoffer.

 

9_nefronet_norsk