2.1.2 Nefronets kapillærer Listen

Arterie renalis, som leder blodet fra aorta til nyren, forgreiner seg til en rekke arterioler når den ankommer nyren. Disse leder blodet til overgangen mellom nyrens cortex og medulla. Det er i dette området vi finner glomerulus. Til glomerulus leder afferente (tilførende) arterioler blod til kapillærnettverket inni glomerulus. Blodet som ikke filtreres i glomerulus, men ledes ut av kapillærene, ender i efferente (fraførende) arterioler. Den efferente arteriolen vil i cortikale nefroner vikle seg rundt proksimale og distale tubuli, mens de efferente arteriolene i jukstamedullære nefroner vil vikle seg rundt Henles sløyfe. Sistnevnte kapillærer kalles vasa recta. Det aller meste av væske og stoffer som overføres til nefronet ved glomerulus, blir tilbakeført til blodet via disse kapillærene.

 

10_nefroner_norsk