2.1.3 Glomerulus Listen

Glomerulus består av nefronets kapsel (Bowmans kapsel) og tilførende kapillærnettverk. Glomerulus er det stedet hvor blodet blir filtrert. Drivkraften bak filtrasjonen er blodtrykket i kapillærene, samt at kapillærer og veggen i Bowmans kapsel er perforerte og strukturert på en slik måte at vann og små molekyler passerer lett. Større molekyler og molekyler med negativ ladning (det vil i praksis si medium og store proteiner) vil dermed ikke passere over kapillærene og Bowmans kapsel. Preurinen inneholder derfor samtlige stoffer som i blodet, med unntak av proteiner og celler.

 

11_glomerulus_norsk