2.1.4 Det jukstaglomerulære apparat Listen

Ved glomerulus er nefronet og den afferente og efferente arteriole organisert slik at oppadgående del av Henles sløyfe ligger mellom de to arteriolene. De cellene som ligger i veggen til oppadgående Henles sløyfe i dette området er spesialiserte og kalles macula densa. I samme område, rundt de afferente arteriolene, finner vi jukstaglomerulære celler som er spesialiserte, glatte muskelceller. I tillegg, mellom macula densa og de jukstaglomerulære cellene finner en tredje gruppe celle vi kaller mesangialceller. Samlet sett utgjør disse spesialiserte cellene det jukstaglomerulære apparat.

De jukstaglomerulære cellene, som altså er glatte muskelceller som ligger rundt den afferente arteriolen, fungerer som mekanoreceptorer og registrerer blodtrykket i denne arteriolen. Disse cellene inneholder hormonet renin som de skiller ut når blodtrykket synker under en viss terskel.

Macula densa har funksjon som kjemoreceptorer og registrerer saltnivået (det vil si natriumnivået) i preurinen som ankommer oppadgående del av Henles sløyfe. Lavt nivå av natrium i slutten av Henles sløyfe tyder på lavt blodtrykk.