2.2 Nyrens fysiologi Listen

Nyrenes hovedfunksjoner er å regulere:

  • ekskresjon av avfallsstoffer
  • vann- og saltbalansen
  • kroppens syre-/baseforhold

For å ivareta disse funksjonene behandler eller bearbeider nyrene blodet, nærmere bestemt plasmaets sammensetning. Dette gjøres ved hjelp av tre mekanismer:

  • glomerulær filtrasjon
  • tubulær reabsorpsjon (gjenopptak)
  • tubulær sekresjon

 

12_nyrensfysiologi_norsk