2.2.1 Glomerulær filtrasjon Listen

Glomerulær filtrasjon er betegnelsen på filtrering av blodet som pågår til enhver tid i glomerulus og som gir preurin i nefronene. Det er minst tre faktorer som gjør filtrasjonen av store væskevolum i glomerulus ikke bare mulig, men også effektivt. Det er:

  • Det hydrostatiske trykket i kapillærene er høyt (høyere enn i andre kapillærer).
  • Kapillærene i glomerulus har stor overflate (de forgreiner og folder seg inni glomerulus).
  • Membranen i kapillærene er mer permeable / perforerte enn andre kapillærer.

Ved behov kan i tillegg vasokonstriksjon i efferente arterioler gi ytterligere økt hydrostatisk trykk i glomerulus.

Med stor overflate, permeable kapillærer og høyt trykk vil det i glomerulus kunne filtreres stort volum blod. I løpet av en dag vil det dannes over 180 liter filtrat (preurin) i nyrene, mens samtlige andre kapillærnett i kroppen danner fra 2-4 liter væske (som dreneres av lymfesystemet, se sirkulasjonsfysiologi). I tillegg til vann og salter som er relativt små stoffer/molekyler, vil større molekyler som sukker, aminosyrer, nitrogenavfall (urea) også filtreres over i nefronene.