2.2.2.1 Aldosteron øker Na+ opptak Listen

Aldosteron har sin virkning i distale tubulus der det øker opptaket av natrium. Ved hjelp av aldosteron vil med andre ord kroppen finjustere natriumbalansen. Det aldosteron gjør er blant annet å øke mengden av aktive Na+/K+-pumper (se temaet om hvilepotensial i nevrofysiologikompendiet), slik at flere av disse virker samtidig og opptaket av natrium stiger. Av dette forstår vi også at aldosteron øker utskillelsen av kalium til preurinen (opptak av natrium skjer samtidig som kalium sekreres). Ettersom natriumopptaket øker, blir en tilleggseffekt av aldosteron at vann følger etter – og dermed at vannopptaket øker (som vanlig).