2.2.2.2 Paratyreoideahormon (PTH) øker Ca2+opptak Listen

Som ved natrium er det aller meste av kalsium reabsorbert i proksimale tubulus. Men i distale tubulus blir dette reopptaket ytterligere stimulert og finjustert av PTH.