2.2.2.3 Atrielt natriuretisk peptid (ANP) hemmer Na+opptak Listen

ANP frisettes fra hjertemuskelen ved stort strekk som følge av høyt blodtrykk eller stort væskevolum i kroppen. ANP hemmer natriumopptaket i nyrenes samlerør, og motvirker effekten av angiotensin II og aldosteron. Konsekvensen blir hemmet natrium- og vannopptak, med påfølgende væsketap og normalisering av væskenivå/blodtrykk.