2.2.3 Tubulær sekresjon Listen

I tillegg til å ta stoffer tilbake fra preurinen, skiller nyrene også ut stoffer fra blodet til nefronet. Som beskrevet over er en av aldosteronets effekter sekresjon av kalium. I tillegg sekreres ammonium (nitrogenavfall), ulike syrer og kreatinin (nitrogenavfall), samt en rekke andre biokjemiske biprodukter og ikke minst legemidler eller avfallsprodukter av slike. Dette forteller oss at tubulær sekresjon har bred funksjon: den sekrerer uønskede stoffer fra blodet. Gjennom tubulær sekresjon styrer og/eller regulerer nyrene eliminering av avfallstoffer, eliminering av kalium og i tillegg blodets pH-verdi.