2.2.4.1 Diurese ved diabetes Listen

En relativt vanlig bieffekt ved uregulert diabetes er at man drikker mye og later vannet ofte. Dette henger sammen med at en diabetiker har høyt nivå av sukker i blodet. Dette filtreres i glomerulus, men nivået er såpass høyt at proksimale tubulus ikke er i stand til å reabsorbere alt sukkeret. Dermed følger det relativt mye sukker med i preurinen videre i nefronet – mot normalt! Sukker vil her, som ellers i fysiologien, holde på vann fordi løste stoffer tiltrekker vann (se tema om osmose). Dermed øker urinproduksjonen, pasienten taper væske, og blir tørst.

Mye sukker som filtreres over lang tid i glomerulus kan være fysisk skadelig på nyrene pga sukkermolekylenes størrelse. I dette ligger noe av grunnen til hvorfor nyresvikt er en ikke ukjent bieffekt av diabetes.