2.2.5 Ureter, blæren og uretra Listen

Urinen som er produsert i nefronene og samlerørene transporteres gjennom ureter til urinblæren. I ureter ligger det glatte muskelceller som kontraherer når de blir utvidet, det vil si når urin fylles i røret. Dermed oppstår det peristaltiske bevegelser i ureter som presser urinen gjennom lederen og ned i urinblæren. I tillegg er ureter innervert av både parasympatiske og sympatiske nerveceller, men deres funksjon er usikkert i og med at de har liten eller ingen funksjoner med tanke på peristaltikk.

Urinblæren er en muskelsekk og fungerer som et lager for urin. Rundt utførselshalsen hos menn ligger prostata (se reproduksjonsfysiologi). Urinblæren har kapasitet til å lagre 800 til 1000 ml urin, men fylles vanligvis ikke så mye.

Ut av urinblæren ledes urinen ut av kroppen gjennom uretra. Uretra hos kvinner er svært kort, bare noen få centimeter, mens for mannen er den opp til 20 cm. Her finner vi mye av forklaring på hvorfor kvinner får lettere urinveisinfeksjon enn menn: det er kortere vei inn for mikroorganismer.

I uretra har vi to lukkemuskler. Vi har en indre lukkemuskel som ikke er viljestyrt, men som reguleres av det autonome nervesystemet. Når denne kontraherer åpnes uretra. I tillegg har vi en ytre lukkemuskel som er viljestyrt (og heldigvis for det!). Dermed har du muligheten til å overstyre den indre lukkemuskelen og slik selv avgjøre når vannlating skal skje.

 
16_urinblaeren_uretra_norsk