2.2.5.1 Tømming av blæren Listen

Tømming av blæren styres av reflekser. Når urin ankommer blæren, blir det strekk i denne. Dette strekket initierer et reflekssystem som hemmer blæren å kontrahere, stimulerer den indre lukkemuskelen til å kontrahere, samt stimulerer kontraksjon i den ytre lukkemuskelen. Med andre ord initierer fyllingen av blæren en stoppmekanisme for tømming.

Etter at om lag 200 ml urin har samlet seg i blæren sendes det nervesignaler til sentralnervesystemet om behov for å late vannet. Kontraksjoner av blæren vil settes i gang. Dersom cerebral cortex (du!) aksepterer det, vil parasympatiske nerveceller fra pons stimulere kontraksjon i blæren (detrusormuskelen), åpning av den indre lukkemuskelen, samt hemme den ytre lukkemuskel. Vannet lates.

Dersom cerebral cortex ikke aksepterer vannlating, vil refleksen som initierer kontraksjoner i blæren opphøre etter få minutter og urin samles videre i blæren. Etter ytterligere 200-300 ml fylling vil vannlatingsrefleksen initieres på nytt. Nekter cerebral cortex, gjentas den samme syklusen. Før eller siden vil likevel refleksen vinne over cerebral cortex.