Oppsummering Listen

Kroppen består av mye vann som er fordelt i tre væskerom: plasma, interstitiet og det intracellulære rom. Kroppsvæskene inneholder en rekke løste stoffer inkludert sukker, aminosyrer, fett, og ikke minst en rekke salter (ioner). Blant disse er natrium, kalium, kalsium og H+-ioner (protoner), der sistnevnte styrer pH i kroppen. De ulike saltene er ulikt fordelt i de ulike væskerommene, og denne fordelingen er fysiologisk viktig for å opprettholde normal cellefunksjon i kroppens ulike vev. Både vann- og saltnivået, samt kroppens innhold av H+-ioner, reguleres derfor svært nøye. Nyrene spiller en aktiv rolle i denne reguleringen ved å lage en urin som holder på og skiller ut salt og vannoverskudd etter behov. I tillegg står nyrene for ekskresjonen av en rekke avfallsstoffer via urinen, inkludert urea, som blir dannet under nedbrytningen av proteiner.