3.0 Syre-base-regulering Listen

Syrer er per definisjon stoffer som avgir ett eller flere protoner (H+), og baser er stoffer som binder protoner. Jo sterkere syre, jo mer H+ avgir den og jo desto lavere blir pH. Jo sterkere base, jo mer H+ kan den binde og høyere blir pH. Ved lav pH har vi altså overskudd av H+, og ved høy pH er det overskudd av hydroksidioner (OH) Syrer (H+) er i stand til å reagere med andre molekyler. Det er av denne grunn at lav pH for eksempel kan hemme eller i verste fall ødelegge proteiner, for eksempel enzymer (se biokjemi). Av dette forstår vi at kroppes pH må reguleres nøye.

Læringsutbytte
Etter å ha studert kapittelet om syre-base-reguleringen, skal du kunne:

  • beskrive hva en syre og en base er, og forklare hva som menes med pH
  • beskrive pH-skalaen
  • gjøre rede for fysiologiske pH-verdier
  • forklare hva en buffer er og hvilke kroppen er utstyrt med
  • enkelt kunne forklare hvordan respirasjonsorganet deltar i reguleringen av pH
  • enkelt kunne forklare hvordan nyrene deltar i reguleringen av pH
  • forklare begrepene alkalose og acidose