3.1 pH Listen

Når vi snakker om syrer og baser benyttes pH-skalaen. Dette er en skala som forteller hvor surt eller basisk noe er. pH-skalaen er logaritmisk og går fra 0-14, der null er det sureste og 14 det mest basiske. Når pH er 7, sier vi at væsken er nøytral. Væsker med pH mellom 0 og 7 kalles dermed sure løsninger (overskudd av H+), og væsker med pH over 7 kalles basiske løsninger (her har vi overskudd av OH).

En blanding av syre og base vil nøytralisere hverandre (men pH-verdien trenger ikke bli nøytral fordi det styres av mengde syre/base). Er det like mye H+ som OH blir det en nøytral løsning fordi disse reagerer med hverandre og danner vann (H+ + OH → H20).

At pH-skalaen er logaritmisk betyr at mellom hver enhet på skalaen er det en faktor på 10 i forskjell. Det vil si at pH 5 er 10 ganger surere enn pH 6, og pH 4 er 100 ganger surere en pH 6.

Reguleringen av syre-base-balansen, det vil si pH, er vital for organismen. Faktum er at enzymer og biokjemiske prosesser fungerer optimalt ved gitte pH-verdier, samt at blant annet enzymer lar seg påvirke og i verste fall ødelegges av ufysiologisk syre-base-nivå i kroppsvæskene.

pH-verdien i kroppens væsker varier litt mellom ulike væskerom. I arterielt blod ligger pH på 7,4, i venøst blod og i interstitievæsken ligger pH på 7,35, mens intracellulært er gjennomsnittlig pH 7,0. I respirasjonsfysiologien lærer du at venøst blod inneholder mer CO2 enn arterielt blod, og at det er en direkte sammenheng mellom CO2 og pH. Jo mer CO2, jo lavere pH. Det forklarer forskjellen pH mellom arterielt og venøst blod. I magesekken din er pH-verdien mellom 1,5 og 3. Det blir opp mot 100 000 ganger surere enn i blodet ditt, og kanskje vel så det.

 
17_phskala_norsk