3.2 Kroppens reguleringsmekanismer Listen

For å regulere pH i kroppsvæskene er du utstyrt med tre mekanismer som arbeider sammen til enhver tid, men ved hjelp av ulike metoder. Du har:

  • kjemiske buffersystemer
  • respirasjonsorganets regulering av CO2-nivået og dermed pH
  • nyrenes reabsorpsjon, sekresjon og produksjon av bikarbonat (HCO3)