3.2.1 Buffersystemer Listen

pH-verdien i blodet må reguleres nøye og holdes stabil, og til det har vi buffersystemene. En buffer er et stoff som kan binde opp både syrer (H+) og baser (OH) slik at pH-verdien ikke endres særlig, selv om mengden syre eller base øker. Bufferen motsetter seg pHforandringer.

I kroppen har vi tre buffersystemer:

  • bikarbonatbuffer-systemet (HCO3)
  • fosfatbuffer-systemet (HPO4)
  • proteinbuffersystemet