3.2.2 Respirasjonsorganets pH-regulering Listen

Respirasjonsorganet (lungene) innehar også en viktig reguleringsfunksjon for kroppens pH (se respirasjonsfysiologi). Respirasjonsorganet fungerer ved å regulere CO2-nivået i blodet.

Vi har følgende kjemiske likning:

 

CO2 + H2O ⇔H2CO3 ⇔ HCO3 + H+

 

Dersom CO2 øker vil H+ øke, fordi den kjemiske reaksjonen vil gå mot høyre i en slik situasjon. Det medfører at pH synker. Ved å regulere respirasjonsfrekvensen forstår vi da at respirasjonsorganet er med og regulerer blodets pH ved å øke eller nedjustere respirasjonsfrekvensen og slik øke eller nedjustere utblåsningen av CO2.