3.2.3 Nyrenes pH-regulering Listen

Nyrenes rolle i å regulere syrebalansen i kroppen er relativt komplisert. Vi skal ikke gå inn i de kjemiske detaljene her, men bare kort nevnte hvilke metoder nyrene benytter:

Det er tre enkle mekanismer nyrene bidrar med:

  • Reabsorbsjon av bikarbonat (HCO3), som kan binde opp syrer (H+) i kroppsvæskene
  • Produksjon av bikarbonat (HCO3), som kan binde opp syrer (H+) i kroppsvæskene
  • Sekresjon av bikarbonat (HCO3) ved behov for mer syre i kroppsvæskene

Bikarbonat er en viktig del av bikarbonatbufferen vi har i kroppsvæskene. Enkelt forklart kan vi si at jo mer bikarbonat vi har, jo mer syre kan bindes etter følgende likning:

 

HCO3 + H+ → H2CO3

 

Dermed fjernes syrene fra kroppen. Tilsvarende, jo mindre bikarbonat (når nyrene sekrerer denne), jo mindre H+ bindes opp og pH synker.