3.3 Alkalose / acidose Listen

Alkalose er et uttrykk som benyttes når pH i kroppen er høyere enn 7,45, og acidose når pH er lavere enn 7,35. Alkalose og acidose er således ufysiologiske tilstander i kroppen.

Av alkalose og acidose har vi to typer. Det vi kaller for metabolsk og respiratorisk. Respiratorisk acidose eller alkalose oppstår ved forandringer i respirasjonssystemets pH regulering. All annen forandring i pH som oppstår i kroppen klassifiseres som metabolsk.

Respiratorisk acidose er den mest vanlige forklaringen av ubalanse i syre-base-forholdene i kroppen. Slikt oppstår gjerne når en person puster overfladisk eller når gassutvekslingen i lungene er nedsatt (som kan komme av ulike patologiske tilstander). Når dette oppstår, hoper det seg opp med CO2 i blodet, og følgelig synker pH. Vi får en acidose.

Et typisk eksempel der man får metabolsk alkalose er ved kraftig oppkast og inntak av basiske stoffer.