Introduksjon Listen

Kroppen din består av om lag 60% vann. Kroppens vann er fordelt i tre ulike væskerom: plasma, det ekstracellulære rom og det intracellulære rom. I de samme væskerommene fins det løst en rekke ulike stoffer: salter, sukker, aminosyrer og diverse andre syrer, samt en rekke ulike proteiner. Disse stoffene er ulikt fordelt i de ulike rommene. Siden kroppen til stadighet endrer sitt væske- og saltnivå, gjennom svette, avføring og urin og gjennom inntak av vann og mat, må kroppens innhold av vann og salter reguleres og kontrolleres nøye.

Definisjonen på en syre er et stoff som kan frigi hydrogenioner (H+). En av kroppens viktigste molekyler som binder opp slike hydrogenioner, er bikarbonat (HCO3). Syrer finner vi kroppen som et resultat av metabolismen og næringsopptak gjennom tarmen. Reguleringen av bikarbonat er derfor viktig i reguleringen av kroppens syrenivå. Nyrene spiller en aktiv rolle i både vann-, salt- og syre-/basereguleringen.