Oppsummering kapittel 3 Listen

Under cellenes metabolisme dannes det en rekke stoffer med syreegenskaper, det vi si med evne til å frigi H+-ioner. I tillegg absorberes det både sure og basiske stoffer gjennom tarmen. Samtidig er cellene og de biokjemiske prosessen der helt avhengig av gitte syre-base-forhold for å kunne fungere optimalt. Kroppens syre-base-forhold må derfor reguleres nøye. Kroppen er utstyrt med tre til dels overlappende mekanismer for å motvirke og rette opp ubalanse i syre-base-nivået. Det er kjemiske buffere, respirasjonsorganets utblåsning av karbondioksid og nyrenes evne til å absorbere, sekrere og produsere bikarbonat.