Oppsummering kapittel 2 Listen

Kroppen din er utstyrt med to nyrer som regulerer eliminasjon av avfallstoffer, vann og saltbalansen, samt har en rekke andre funksjoner for å opprettholde kroppens homøostase. Nyrenes minste strukturelle og funksjonelle enhet er nefronet, som sammen med samlerørene sørger for at preurinen, som er dannet med trykkfiltrering i glomerulus, blir bearbeidet ved hjelp av tubulær reabsorpsjon og sekresjon. I proksimal tubulus blir både salter og vann reabsorbert i stor skala, i Henles sløyfe blir vann reabsorbert i den nedadgående delen, mens bare salter blir reabsorbert i den oppadgående delen. Når preurinen ankommer distale tubulus er den tynnere enn preurinen som ankommer nefronet. Har kroppen behov for å kvitte seg med vannoverskudd blir derfor preurinen som ankommer distale tubulus ikke bearbeidet videre. Dersom behovet i kroppen er å konservere vann, vil aldosteron kunne øke opptaket av natrium og vann i distale tubulus, mens ADH vil øke vannopptaket i samlerørene. Den endelige urinen forlater nyren via ureter og lagres i blæren før den endelig slippes ut av kroppen gjennom uretra.