Oppsummering kapittel 1 Listen

Kroppen din består av mye vann som er fordelt i ulike rom og inneholder en nøye regulert kombinasjon av salter. Forstyrrelser i vann- og saltnivåene kan gi store fysiologiske forstyrrelser som påvirker for eksempel nerveceller og muskelcellers evne til å lede elektriske impulser, eller cellers evne til å transportere molekyler over cellemembranen. Reguleringen av disse to er derfor presis og pågår til enhver tid. Nyrene har en nøkkelrolle i dette, som vi nå skal se.